Decizii

Decizia nr. 21 din 24 septembrie 2021 cu privire la numirea în funcție a directorului executiv Dumitru Grumeza al I.P ,,Consiliul de supraveghere publică a auditului"

Decizia nr. 20 din 24 septembrie 2021 privind admiterea la examen a persoanelor fizice care au o vechime în muncă de cel puțin 15 ani în domeniul economic sau în cel juridic

Decizia nr. 19 din 24 septembrie 2021 privind suspendarea activității auditorului Șeremet Veaceslav

Decizia nr. 18 din 25 iunie 2021 privind aplicarea măsurii disciplinare entității de audit „AUDIT AVANSAT” SRL

Decizia nr. 17 din 25 iunie 2021  privind Informația privind piața serviciilor de audit pentru anul 2020

Decizia nr. 16 din 25 iunie 2021 privind aprobarea Informației privind factorii care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și finanțării terorismului

Decizia nr. 15 din 18 iunie 2021 privind  aplicarea măsurii disciplinare auditorului Usataia Maria

Decizia nr. 14 din 18 iunie 2021 privind  aplicarea măsurii disciplinare auditorului Șeremet Veaceslav

Decizia nr. 13 din 18 iunie 2021 privind  aplicarea măsurii disciplinare auditorului Adascalițîi Rodica

Decizia nr. 12 din 18 iunie 2021 privind aprobarea planului semestrial de control extern al calității auditului pentru semestrul II, anul 2021

Decizia nr. 11 din 18 iunie 2021 privind  aplicarea măsurii disciplinare entității de audit „DTC AUDIT” SRL

Decizia nr. 10 din 18 iunie 2021 privind suspendarea activității de audit efectuate de către entitatea de audit „LEXAUDIT – LD” SRL

Decizia nr. 09 din 18 iunie 2021 privind suspendarea activității auditorului Dumanova Liudmila

Decizia nr. 07 din 23 aprilie 2021 privind  aplicarea măsurii disciplinare entității de audit „BVD-AUDIT” SRL

Decizia nr. 06 din 23 aprilie 2021 privind aprobarea Raportului privind executarea bugetului I.P. „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2020 (decizie raport)

Decizia nr. 08 din 23 aprilie 2021 privind acceptarea cererii de delegare a organizației profesionale din domeniul auditului „Asociația Auditorilor și Societăților de Audit” a funcției de control extern al calității auditului membrilor lor (decizie AFAM)

Decizia nr. 03 din 09 aprilie 2021 privind aprobarea Raportului de activitate al I.P. „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2020     

Decizia nr. 04 din 09 aprilie 2021 privind admiterea la examen a  a persoanelor fizice care au o vechime în muncă de cel puțin 15 ani în domeniul economic sau în cel juridic 

Decizia nr. 05 din 09 aprilie 2021 privind încetarea activității auditorului John Lane

Decizia nr. 02 din 29 ianuarie 2021 privind aprobarea Planului de activitate al I.P. „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2021

 

Arhiva decizii 2020

Arhiva decizii 2019