Membrii Comisiei

Componența nominală a Comisiei de certificare a auditorilor de pe lîngă Consiliul de supraveghere publică a auditului

VIZIR Ala

- consultant principal al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor, Președinte al Comisiei

ȘEVCIUC Tatiana 

- doctor în științe economice, conferențiar universitar, facultatea Economie, catedra Contabilitate, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, vicepreședinte al Comisiei

BUȘMACHIU Eugenia

- doctor în științe economice, conferențiar universitar, departamentul Finanțe și asigurări, Academia de Studii Economice a Moldovei

CATRUC Mariana

- lector universitar, șef program Inginerie Software, Facultatea Calculatoare, informatică și microelectronică, departamentul Inginerie software și automatică, Universitatea Tehnică a Moldovei

COJOCARI Ala

- lector universitar, facultatea de Științe Economice, departamentul Contabilitate și informatică economică, Universitatea de Stat din Moldova

COJOCARU Maria

- doctor în științe economice, conferențiar universitar, facultatea de Științe Economice, departamentul Finanțe și bănci, Universitatea de Stat din Moldova

CUȘMĂUNSĂ Rodica 

- doctor în științe economice, conferențiar universitar, departamentul Contabilitate, audit și analiză economică, Academia de Studii Economice a Moldovei

LAZARI Liliana

- doctor în științe economice, conferențiar universitar, șef al departamentului Contabilitate, audit și analiză economică, Academia de Studii Economice a Moldovei

LUȘMANSCHI Galina 

- doctor în științe economice, conferențiar universitar, facultatea de Științe Economice, departamentul Contabilitate și informatică economică, Universitatea de Stat din Moldova

ALEXA Corina

- șef adjunct al Direcției politici fiscale și vamale, șef al Secției legislație impozite indirecte, Ministerul Finanțelor

TARLAPAN Artur

- lector universitar, facultatea de Drept, departamentul Drept privat, Universitatea de Stat din Moldova

OBREJA Cristina

- specialist superior al Consiliului de supraveghere publică a auditului, secretar al Comisiei