Acte normative

HOTĂRÎRE Nr. 868 din 09.12.2020 privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2021

Standarde Internaționale de Audit emise de IFAC în anul 2018, recepționate de Ministerul Finanțelor la 01.09.2020

HOTĂRÎRE Nr. 46 din 29.01.2020 privind aprobarea bugetului Instituției publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2020

Raportul privind transparența

Raportul privind respectarea procedurilor de control al calității auditului

Regulamentul privind controlul extern al calității auditului

Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor

Normele de pregătire profesională a stagiarilor în audit

Normele privind termenele de achitare a plăților și cotizațiilor

HOTĂRÎRE Nr. 1239 din 19.12.2018 pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului

Hotărîre nr. 807 din 20.08.2018 pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului

Legea nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare

Ordinul privind acceptarea şi publicarea Standardelor de audit şi Codului etic nr. 64  din 14.06.2012

Ordinul cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind modul de asigurare a riscului de audit nr. 149  din  22.11.2010

Ordinul cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind aplicarea de către societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului nr. 63  din  10.08.2009