ANUNȚ cu privire la examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor din luna aprilie 2021

Urmare instituirii stării de urgență prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 1 din 01 aprilie 2021, examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor din luna aprilie 2021 se transferă pentru luna iunie 2021.

Ziua Contabilului și Auditorului

Stimați Auditori, cu prilejul Zilei Contabilului și Auditorului – 4 aprilie, I.P. „Consiliul de supraveghere publică a auditului” vă urează multă sănătate, prosperitate, energie, optimism și multe realizări fructuoase în continuare!

Responsabilitatea și experiența dumneavoastră, devotamentul și orientarea profesiei spre valori pro-europene, contribuie în adevăratul sens al cuvântului la crearea imaginii de azi și de mâine a profesiei dumneavoastră de auditori ai Republicii Moldova.

Pagini